Služby půjčovny

Půjčovna Vám nabízí služby ušité na míru. Střešní box, střešní nosič,
nosič lyží či nosič kol Vám dovezeme a zdarma namontujeme,
pokud si tuto službu objednáte.

image
image

Půjčujeme střešní boxy, střešní nosiče, nosiče lyží, a nosiče kol.

Jsme rodinná půjčovna a proto jsme schopni se věnovat individuálně každému zákazníkovi. V naší půjčovně si můžete půjčit střešní box, nosič lyží, nosič snowboardů, nosič kol na střechu vozidla nebo nosič kol na tažné zařízení, horské kolo a další autopříslušenství. Objednávat můžete telefonicky nebo mailem.

Příslušenství půjčené v naší půjčovně na sobě nemá reklamy, takže se nebudete cítit, jako reklama na půjčovnu. Nikdo nepozná, že to, co máte na autě, není Vaše.

Půjčujeme pouze kvalitní, nepoškozené a udržované věci.

Chybí něco v nabídce naší půjčovny? Zavolejte nám a zjistěte, jestli nechceme nabídku rozšířit!

image
image

Půjčené příslušenství Vám dovezeme a namontujeme.Jste zaneprázdnění? Nevadí, objednané příslušenství Vám dovezeme a namontujeme.

Zapůjčené příslušenství si můžete sami odvézt a namontovat. My však nabízíme montáž (u nás při vyzvednutí nebo u Vás při dovozu). Zapůjčené příslušenství Vám můžeme dovézt. Cenu si účtujeme za každý ujetý kilometr tam i zpět dle Google map. Cena za kilometr je stanovena s ohledem k dobrým mravům a najdete ji v ceníku půjčovny. Při dovozu na sjednané místo požadujeme zálohu na objednanou zápůjčku předem.

image
image

Půjčovní řádČtěte pozorně a předejděte tím případným nedorozuměním!!!

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ

 • 1. Při zapůjčení předkládá zákazník minimálně dva doklady totožnosti (OP, cestovní pas, ŘP, rodný list).

 • 2. Zákazník uhradí za vypůjčené věci vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.

 • 3. Minimální účtovaná sazba za zapůjčení jsou 3 dny.

 • 4. Při rezervaci uhradí zákazník zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za zapůjčené věci uhradí při jeho převzetí. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.

 • 5. Montáž zapůjčených věcí je bezplatná.

 • 6. V případě objednání služby "Dovoz domù" je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 100% ceny půjčovného předem na účet půjčovny.
 • 7. K zapůjčeným věcem se je zákazník povinen chovat ohleduplně, zejména zajistit, aby nebyly odcizeny nebo poškozeny. Střešní boxy je zakázáno přepásávat jakýmikoli popruhy!!!

 • 8. Věci uložené ve střešním boxu, zajména lyže, je zákazník povinen připevnit vestavěnými popruhy!!!

 • PŘEDÁNÍ ZAPŮJČENÝCH VĚCÍ

 • 1. Při předání zapůjčených věcí vyhotoví půjčující zápůjční protokol obsahující zejména tyto údaje – jméno a příjmení zákazníka, jeho trvalé bydliště, čísla a druh dokladů totožnosti, které předložil, kontaktní údaje zákazníka (telefonní číslo, mail), termín zapůjčení a vrácení zapůjčených věcí, výši půjčovného, výši zálohy, místo převzetí, údaje specifikující zapůjčené věci, stav zapůjčených věcí v době předání zákazníkovi.

 • 2. Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s půjčovním řádem a údaji uvedenými v protokolu.

 • 3. Protokol o zapůjčení nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčených věcí zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.


 • PODMÍNKY VRÁCENÍ

 • 1. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené věci v sjednaném termínu.

 • 2. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené věci ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.

 • 3. V případě, že zákazník zapůjčené věci ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas, dle bodu 2 Podmínek vrácení, je povinen uhradit za každý započatý den, nad sjednaný termín, půjčovné vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému půjčovny.

 • 4. Zákazník vrací zapůjčené věci zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěných zapůjčených věcí je zákazník povinen uhradit poplatek za vyčištění, dle platného ceníku.

 • 5. Vrátit zapůjčené věci lze dle předem sjednaného termínu nebo mimo po telefonické domluvě.

 • 6. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení věcí, nebo vrátí zapůjčené věci před sjednaným termínem vrácení, nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.

 • 7. Při vrácení zapůjčených věcí je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení v případě, že jsou zapůjčené věci nepoškozené.

 • 8. V případě poškození zapůjčených věcí, které neodpovídá běžnému opotřebení, bude sepsán Záznam o poškození, záloha nebude ihned vyplacena a poškozená věc bude předána do opravny. Po jejím opravení bude zákazník informován o nákladech opravy a tyto náklady budou odečteny ze zálohy, kterou zákazník složil v den zapůjčení věci. Pokud budou náklady na opravu nižší, než záloha, bude zákazníkovi vyplacen zbytek zálohy (záloha minus cena nákladů na opravu). V případě, že náklady na opravu převýší složenou výši zálohy, je zákazník povinen uhradit rozdíl ceny opravy a složené zálohy (cena opravy minus záloha).

 • 9. V případě ztráty či odcizení zapůjčených věcí bude zákazníkovi vyúčtována náhrada škody ve výši ceny věci nové. Pokud tuto skutečnost neoznámí nejpozději v den sjednaného vrácení, je zákazník povinen zaplatit částku za zapůjčení věci dle platného ceníku za počet dní, o které překročil datum vrácení.
 • PŮJČOVNA - CENÍK

  Všechny poplatky, spojené s vypůjčením věcí v naší půjčovně, najdete v tomto ceníku.
  Montáž všech věcí, které půjčujeme je vždy ZDARMA.
  Půjčovné je účtováno za noc, narozdíl od většiny půjčoven, kde Vám napočítají každý, byť započatý den.
  Nejsme plátci DPH.

  KAŽDÁ POLOŽKA CENÍKU JDE ROZKLIKNOUT


  Po rozkliknutí získáte informace o jednotlivých položkách.

  KONTAKTY

  Kontakty na nás.
  Jsme Vám k dispozici sedm dní v týdnu.....tedy když nejsme zrovna na dovolené.:-) ZAVOLEJTE!!!